Nacionalna služba za zapošljavanje je i u doba pandemije izazvane virusom Covid-19, bila je usmerena na pružanje usluga, kako poslodavcima, tako i nezaposlenim licima. S tim u vezi je za vreme vanredne situacije na internetu uvedena elektronska komunikacija sa strankama.

Svetlana Mihajlović iz NSZ-a kaže da su nakon uvođenja vanrednog stanja, marta prošle godine, lica sa evidencije ove službe mogli su da se informišu za ostvarivanje svojih prava putem telefona, mejlova ili elektronske pošte.

„24. marta 2020. godine, nakon donošenja uredbe Vlade Republike Srbije, imali smo vezano za rokove u upravnim postupcima pružali mogućnost da, ukoliko ljudi nisu u mogućnosti da podnesu podređenu dokumentaciju za ostvarivanje svojih prava, da mogu to nakon završetka vanrednog stanja. Počev od 23. 3. 2020. godine, lica su mogla da se informišu elektronskim putem, putem mejlova, telefona i tako dalje“.kaže ona.

U prostorijama nacionalne službe tokom trajanja vanredne situacije, bile su preduzete sve mere zaštite, a u cilju suzbijanja pandemije korisnicima usluga, pored ličnog, omogućeno je i elektronsko prijavljivanje i podnošenje zahteva.

„Što se tiče javljanja za vreme vanrednog stanja, moglo je telefonom i mejlom da se javljaju. Sada smo u situaciji da se to promenilo. I dalje je prvo prijavljivanje, podnošenja prijave za novčanu nadoknadu, traženja uverenja i tako dalje, to je elektronskim putem, ali individualni razgovori su lični isključivo“. – kaže Svetlana.

Za vreme pandemije, nacionalna služba nije zabeležila povećanje broja nezaposlenih, kao ni povećanje podnetih zahteva za novčanu nadoknadu.

„Nije povećan rast s obzirom na to da je vlada preduzela određene mere podsticaje i pomoći. Sa druge strane, svi naši programi su urodili plodom. U 2020. godini je uključeno 18 hiljada ljudi u datoj finansiskoj pomoći. Smatramo da smo uspeli sve programe i mere koji su predviđeni u nacionalnom planu da se ostvare i realizuju“.objašnjava ona.

I u doba pandemije, nacionalna služba za zapošljavanje, uspešno je realizovala program podsticanje i zapošljavanje mladih „Moja prva plata“ elektronskim putem, kao i prvi vitruelni sajam zapošljavanja 20. maja ove godine. Nacionalna služba za zapošljavanje će se truditi da i dalje po završetku vanredne situacije razvija nove formate i modele osavremenjavanja i unapređenja svojih usluga na online platformi.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru urgentne podrške OGD u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Zaječarska inicijativa je jedna od podržanih OGD. Mišljenje koje je izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa o Korišćenje teksta „O ACT projektu”.

Reklame