Reklame

Tokom borbe sa korona virusom i trajanja pandemije, došlo je do evidentnih promena u načinu rada Crvenog krsta. Pojedine aktivnosti poput narodne kuhinje, rađene su puno jačim kapacitetom i tempom, pa je mesečno deljeno i do 70 obroka što je više od planiranog.

Vladan Marković sekretar Crvenog krsta u Zaječaru kaže da tokom pandemije, starija lica su imala zabranu kretanja, tako da su oni vozili na kućnu adresu porodicama gde nije bilo mlađih, već samo stariji od 65 godina.

„Takvih porodica smo imali oko 23 i organizovali smo prevoz svakoga dana, dodatni prevoz, dodatno angažovanje profesionalaca i volontera. U selima je to bilo nešto drugačije jer je u mesnim zajednicama deljena hrana. Pored svega toga, podelili smo preko 3.000 paketa i to ne bi bilo moguće bez podrške cele zajednice. To mislim na nevladin sektor, pojedince, firme, kompanije, kao i grada Zaječara koji je obezbedio oko 1.800 paketa“.kaže on.

Pomoć pri dodeli paketa pružili su i volonteri, a za vreme vanrednog stanja, formiran je call centar, gde su dobrovoljci radili i po 10 sati dnevno.

„U call centru je bilo angažovano oko 90 volontera. Primali su pozive i davali značajne informacije. Vršena je i kupovina i odnošenje namirnica do korisnika koji nisu smeli da napuštaju svoje domove“.kazao je on.

U prostorijama crvenog krsta Zaječar, svake srede, uprkos pandemiji, organizovane su akcije dobrovoljnog davanja krvi, a prostorije u naselju Kraljevica su korišćene i kao punkt za imunizaciju građana.

„Odlučeno je da Crveni krst bude jedna od lokacija za imunizaciju. Mi smo se trudili da pripremimo taj prostor što je pre moguće i primimo što veći broj građana. Pridražavali smo se svih pravila koja su bila propisana od strane države“istakao je Marković.

Sve aktivnosti Crvenog krsta Zaječar tokom 2020. godine rađene su u skladu sa budžetima usvojenim još pre izbijanja pandemije što je otežalo funkcionisanje ove institucije. Posledice ovako pojačanog poslovanja, kako saznajemo, verovatno će se tek osetiti u periodu koji je pred nama.

Ova aktivnost sprovodi se u okviru urgentne podrške OGD u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Zaječarska inicijativa je jedna od podržanih OGD. Mišljenje koje je izneto u ovom tekstu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa o Korišćenje teksta „O ACT projektu”.