Foto: Novi list

Poreska uprava Srbije podsetila je danas obveznike koji su ostvarili pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa uredbom Vlade Srbije radi ublaževenje ekonomskih posledica zbog pandemije korona virusa, da rok za uplatu pete rate ističe u četvrtak, 10. juna.

Istaknuto je da privredni subjekt koji ne izmiri ratu u propisanom roku gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja i celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.

Za dodatne informacije poreski obveznici mogu se obratiti Кontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i da se informišu na šalterima „Vaš poreznik“ u 37 filijala Poreske uprave širom Srbije.

Izvor: Danas

Reklame