Foto: Privatna arhiva
Reklame

U jeku izvođenja radova na uređenju prostora na kome je održana 52. zaječarska „Gitarijada“ na stranici Društva za proučavanje i zaštitu ptica pojavila se informacija da je u toku izvođenja pomenutih radova došlo do uništenja životnog staništa ugroženih ptičijih vrsta.

Foto: printscreen

Reagujući na objavu, objavili smo tekst o tome 10. juna 2018. godine koji možete pročitati na ovom linku: KAD PTICE UTIHNU

Foto: Privatna arhiva

Reagujući na nastalu situaciju Udruženje građana „Koalicija za život“ uputilo je prijavu Ministarstvu za zaštitu životne sredine po kojoj je 12. jula nadležni republički inspektor Ministarstva zaštite životne sredine izvršio obilazak terena u saradnji sa stručnim saradnikom – ornitologom iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije RJ Niš, Bratislavom Grubačem.

Osam dana kasnije o ovim preduzetim merama Ministarstvo zaštite životne sredine obavestilo je pomenuto udruženje građana.

Foto: Printscreen

Iako je od momenta otvaranja postupka prošlo skoro puna dva meseca – ova priča još uvek nije dobila svoj epilog, i ne zna se zvanično da li je zaista uništeno prirodno stanište ovih ugroženih vrsta, ili nije.

Pored toga ne zna se ni da li je prilikom izvođenja radova ispoštovana predviđena zakonska procedura, koja je od izvođača radova zahtevala izradu elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Obratili smo se Ministarstvu sa zahtevom da nas izvesti fazi u kojoj se postupak trenutno nalazi, o čemu ćemo izvestiti čitaoce po prispeću zvaničnog odgovora.