Reklame

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv i konkurs za sprovodjenje programa aktivnih mera politike zapošljavanje u ovoj godini.

”Imamo 12 konkursa,odnosno javnih poziva kao i dosta novina u odnosu na prošlu godinu”,naglasila je Svetlana Mihajlović načelnica Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju u Filijali Zaječar.

Ove godine javnih radova neće biti na području grada Zaječara,već u Sokobanji,Boljevcu i Knjaževcu, zato što javni radovi mogu da se sprovode samo na području onih jedinica lokalne samouprave koje pripadaju trećoj i četvrtoj grupi razvijenosti.

Novina je i što je povećan iznos nadoknade za lica koja se angažuju na javnom radu koji sada iznosi 22 000 dinara sa troškovima prevoza i pripadajućim porezima i doprinosima. Angažovano može biti najmanje 5 lica, dok se javni radovi gde se angažuju osobe sa inavaliditetom mogu sprovoditi na svim područjima bez obzira na stepen razvijenosti i mogu se angažovati najmanje 3 lica. Rok za podnošenje prijava je 29.mart, istakla je Svetlana Mihajlović načelnica Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju u Filijali Zaječar.

“Imamo dva poziva za dodelu subvencija za samozapošljavanje,javni poziv za samozapošljavanje osoba romske populacije i dodelu subvencija za ostala lica,” naglašava.

Nezaposlenim licima bez radnog iskustva nude se 3 grupe javnih poziva. Dva javna poziva odnose se na osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i za osobe sa invaliditetom koje zapošljavaju pod posebnim uslovima rada koji su kod procene radne sposobnosti imali ocenu 2, istakla je načenica Odeljenja za posredoivanje u zapošljavanju u Filijali Zaječar.