Nikoličevska banja / Živojin Zdravković
Reklame

Grad Zaječar konačno je rešio da iskoristi blagodeti kompleksa termomineralnih izvora u selu Nikoličevu i da na mestu sadašnjeg oronulog bazena izgradi moderan banjsko-turistički kompleks sa svim pratećim sadržajima, piše eKapija. 

Kako je navedeno u Nacrtu plana detaljne regulacije koji je gradska uprava stavila na javni uvid u periodu od 27. januara do 25. februara 2020, na površini većoj od 12 hetara gradiće se banjsko-turistički i sportsko rekreativni kompleksi.

U okviru banjsko-turističkog kompleksa, na površini od 18.000 m2 planirani su objekti za stanovanje i izdavanje za posetioce i korisnike banjske turističke ponude. Pored otvorenih i zatvorenih bazena i hotela i stacionara sa terapijskim tretmanima, u planu je i izgradnja kamp naselja.

U okviru sportsko-rekreativnog kompleksa, na površini od 5.000 m2, predviđena je takođe gradnja hotela sa terapijskim tretmanima, kao i akva park, spa centar, otvoreni i zatvoreni bazeni, kao i sportski kompleks sa halom za treninge i terenima za male sportove poput košarke i tenisa.

Naravno, u okviru banje gradiće se i potpuno nova hidrotehnička infrastruktura, ali i raditi proširivanje saobraćajnica i izgradnja parkinga i pešačkih staza.

S obzirom da na navedenom području ne postoji distributivna gasovodna mreža, planom je predviđena njena izgradnja.

Gradiće se i vodovodna mreža duž puta Zaječar-Nikoličevo, a predviđa se i formiranje zasebnog kanalizacionog sistema naselja Nikoličevo, sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, kao i gradnja atmosferske kanalizacije.

U planu je i izgradnja tri nove trafostanice i ugradnja nove ATC centrale, odakle bi se gradila primarna i sekundarna TT mreža.

Prema slovu Plana, cilj njegove izrade je planski razvoj turizma banjskog naselja i zaštita i racionalno korišćenje termomineralnih izvora.

Nacrt Plana izradila je firma Plan urban doo Niška Banja.

Reklame