Zaječarska inicijativa je 3. novembra raspisala nove konkurse namenjene đačkim parlamentima i udruženjima građana. Cilj ovih programa je da se mladim ljudima ponudi dodatna mogućnost za demokratsko i građansko obrazovanje, kao i učešće mladih u demokratskom životu lokalnih zajednica.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, a takođe i zbog novog načina prijavljivanja –  direktno putem sajta www.ziman.rsodlučeno je da se konkurs produži do 15. januara 2021. godine.

Za maksimalni iznos od 3000 USD u okviru programa „ZIman-ov fond za mlade“  mogu da konkurišu registrovana udruženja građana, a pored opština Timočke krajine mogu da se prijave i udruženja iz Svrljiga, Aleksinca, Paraćina i Ćuprije.

U okviru programa „Mladi u pokretu“, parlamenti mogu da konkurišu za maksimalni iznos od 700 američkih dolara, dok će za program „Školski izbori“ svi kandidati imati na raspolaganju jednake budžete za kampanje koje budu realizovali.

Sve informacije o ovim programima dostupne su na internet stranici www.ziman.rs. Takođe, prijavljivanje za ove programe obavlja se isključivo putem ovog sajta, popunjavanjem on-line formulara.

Reklame