Iz NSZ-a saopštavaju da zbog velikog interesovanja kandidata i pristiglih prijava za učešće u Javnom pozivu „Moja prva plata“, rok za selekciju i povezivanje poslodavaca sa kandidatima je produžen.

„Zbog velikog interesovanja kandidata i pristiglog broja prijava za učešće u Javnom pozivu za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, obaveštavamo vas da je produžen rok za selekciju i povezivanje poslodavaca sa kandidatima do 18. 11. 2020. godine, do 24:00 časa“.saopštavaju iz NSZ-a.

Obaveštenje o izboru kandidata za poslodavce u javnom sektoru biće objavljeno nakon završetka izbora kandidata od strane poslodavaca u privatnom sektoru.

Reklame