Udruženje građana „ISKRICA“ (iz Zaječara) ostvarujući svoj osnovni zadatak i cilj- Unapređenje prava i položaja osoba koje su u potrebi za socijalnom (društvenom) podrškom, a u saradnji jednim brojem članova umetničkog udruženja „Mozaik“ iz Zaječara,u periodu od 26. 8. do 2.9. 2018. organizovalo je Likovno saborovanje u selu Leskovac, Grliško jezero.

Radovi nastali tokom likovne kolonije (devet ulja na platnu, trinaest akvarela i dvanaest radova učenika OŠ „Ljuba Nešić“) biće ponuđeni na prodaju u humanitarne svrhe.

Izložba će biti organizovana u nedelju, 16. 12. 2018.godine, sa početkom u 18 časova u prostorijama Omladinskog centra Zaječar, ul. 7 septembra 2 (ugao sa ulicom Lj. Nešića), na spratu.

Reklame