Sporna raskrsnica, foto: Glas Zaječara
Reklame

Vozači koji se kreću ulicom 7. septembra u smeru ka Vašarištu rukovodeći se saobraćajnom signalizacijom mogu zaključiti da je skretanje u Kumanovsku ulicu dozvoljeno. Vozači koji se kreću istom ulicom iz smera Vašarišta rukovodeći se saobraćajnom signaizacijom znaju da skretanje u Kumanovsku nije dozvoljeno. Sigurno se pitate kako je to moguće?

 

Kumanovska ulica jednosmerna je, a kretanje je dozvoljeno u smeru od ulice Svetozara Markovića ka ulici 7. septembra. Dakle, vozilima koja se kreću ulicom 7. septembra, u oba smera, zabranjeno je skretanje u Kumanovsku ulicu.

Vozači koji se kreću ulicom 7. septembra iz smera Vašarišta, rukovodeći se saobraćajnom signalizacijom, svesni su te zabrane. Znak koji upozorava na zabranu vidljivo je postavljen nekoliko metara pre raskrsnice.

Skretanje u levo je zabranjeno je, foto: Glas Zaječara

Vozači koji se kreću ulicom 7. septembra iz smera ka Vašarištu, rukovodeći se saobraćajnom signalizacijom smatraju da zabrane skretanja nema – usled čega se kreću zabranjenim smerom što predstavlja izuzetnu opasnost za sve učesnike u saobraćaju.

Znak je uklonjen, foto: Glas Zaječara

Saobraćajni znak kojim se vozači upozoravaju na postojanje zabrane skretanja ranije je, iako slabo vidjiv zbog rastinja, bio postavljen, ali je tokom 2020. godne iz nepoznatih razloga uklonjen.

5. oktobra 2019. znak je bio na spornoj raskrsnici, foto: Glas Zaječara

Ko je uklonio saobraćajni znak izazivajući tako opštu opasnost, po čijem nalogu, i zašto – odgovora nema, a stanari ulice opravdano strahuju da će, pre ili kasnije, doći do tragedije, jer se vozila svakodnevno kreću zabranjenim smerom.

Znaka nema, foto: Glas Zaječara