Reklame

Putem aplikacije „Prijavi problem“, iz Vratarnice nam je ukazano da postoji problem sa deponijama, a da su dve najveće u kanjonu reke Šaške. Kao problem navodi i veliki broj pasa bez vlasnika.

Anonimni meštanin sela Vratarnica, prijavio je putem aplikacije prijavi problem, da u selu Vratarnica, imaviše mesta sa na kojima se nalaze divlje deponije.

„U samom selu i na svim izlascima iz sela postoje gomile deponija. Najveća dve su u kanjonu reke Šaške na samo 50m od asfalt. Ima i deponija prema bugarskoj granici i u neposredno blizini železničke stanice, kao i na izlazu prema selu Zagrađe i na ulazu iz pravca Knjaževac pored mosta koji vodi do centra sela preko Timoka gde ima za 5 šlepera smeća. Molim da se kao u Malom Izvoru, na isti način reši problem zagađenja životne sredine.“napisao je meštanin Vratarnice.

Pored problema sa deponijama, navodi se i problem sa velikim brojem pasa bez vlasnika u ovom selu.

Podsećamo, 26. septembra 2019. godine pisali smo o problemu u selu Vratarnica da već mesecima na mostu preko reke Šaške su se pojavile dve rupe. Saobraćaj za kamione ne radi, dok traktori i vozila mukom prolaze ovu deonicu. Meštani su tada kazali da je tako već mesecima, a pošto savet MZ ne postoji ne vide kako problem može biti rešen.

18. jula 2019 pisali smo o smetlištu na železničkoj stanici u selu Vratarnica. Nema više graje na železničkoj stanici u Vratarnici, poslednji voz odavno je primio svoje putnike. Kod stanice je niklo smetlište, a smeće baca ko stigne.

Takođe jula meseca 2019. godine pisali smo o preblemu Zore Pešić koja je tada već desetak dana sa nelagodom boravila u svojoj kući u Vrataranici strahujući zbog šakala koji borave u njenoj blizini. Od kako je u štali zatekla šakala sa sobom uvek nosi vile, iz straha da bi mogla biti napadnuta kada ostane sama.

Komisija za sprovođеnjе izbora za članovе savеta Mеsnih zajеdnica, na svojoj 3. sеdnici održanoj dana 28. 05. 2020. godinе, donеla jе Rеšеnjе o nastavku sprovođеnja izbornih radnji u postupku sprovođеnja izbora za članovе Savеta Mеsnе zajеdnicе Vratarnica, raspisanih 06. marta 2020. godinе. Izbori će biti održani u nedelju 21. juna.

Na izbore izlaze dve liste, jedna koju vodi SNS, i drugu na čijem je čelu dr Nenad Ristović.

Podsećamo i to, da je od 3. aprila odbornik iz Vratarnice iz redova SNS-a, Nebojša Petrović objavio da od tog dana nastupa kao samostalni odbornik.

Reklame