Stub rasvete na putu ka spomen parku Vešala, foto: Glas Zaječara
Reklame

Putem aplikacije „Prijavi problem“ građani su prijavili da se na putu ka spomen parku Vešala, sa leve strane, nalazi oštećeni stub javne rasvete koji bi svakog trenutka mogao da padne.

 

Na putu ka spomen parku Vešala, sa leve strane puta, teško je oštećen jedan od stubova javne rasvete –  ovaj problem naš sugrađanin prijavio je putem aplikacije „Prijavi problem“.

Stub se naginje ka putu, foto: Glas Zaječara

Iako ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo, na osnovu onoga što smo videli obilaskom obeležene lokacije, može se pretpostaviti da je u stub udarilo vozilo i tako izazvalo oštećenje usled koga se stub nagnuo ka putu.

Oštećeni stub, foto: Glas Zaječara

Na stubu nema ni sijaličnog mesta, pa tako osim što prolaznike dovodi u opasnost stub ovaj stub nema drugu svrhu.

Put koji vodi ka spomen parku Vešala neuređen je, klupice kojih je nekada bilo više nema, a nema ni korpi za otpatke, a na jednom delu puta ima i dosta rizle, koja predstavlja opasnost kako za vozače bicikala, tako i za motorna vozila.

Sve ovo svedoči o višegodišnjem nemaru kome se kraj ne nazire.

Podsećamo sugrađane, aplikacija „Prijavi problem“ počela je sa radom 7. februara. Do danas ukupno sedamnaest problema prijavljeno je, a naši novinari, kroz kontakt sa nadležnim službama i objavljivanje priloga o problemima, nastoje da doprinesu rešavanju problema.