Na izlazu iz Rgotine, u smeru ka Donjoj Beloj Reci, nalaze se dva smetlišta. Jedno od drugog udaljena su ni dvesta metara .

 

Uz sam kolovoz rasuto je smeće koje raznosi vetar. Nešto dalje, sa drugog smetlišta uzdiže se crn  gusti dim. Sumorna slika puta koji od Rgotine vodi ka Donjoj Beloj Reci.

Smetlište pretražuju svakodnevno u potrazi za korisnim otpadom

Dva smetlišta udaljena su jedno od drugog manje od dvesta metara, a vetar raznosi smeće i nanosi ga na sam kolovoz.

Smetlište kraj puta

Nekoliko osoba pretražuje smetlište u potrazi za korisnim otpadom, ne obazirući se na gusti dim.

Nadležni, za sada  ništa ne preduzimaju, pa je smetlište iz dana u dan sve veće, pa samim tim i opasnost od požara, koja je još veća u letnjim mesecima.

Koje mere će biti preduzete ostaje da se sačeka odgovor nadležnih institucija.

 

 

Reklame