Reklame

 Na šetalištu ka spomeniku junacima Timočke bune vandali oštetili parkovski mobilijar.

 

Vandalizmi nalik ovom već odavno nisu novina, a nije novina ni to da počinioci ne odgovaraju za svoja nedela.

Deo parkovskog mobilijara  na stazi koja vodi ka spomenku junacima Timočke bune oštećen je.

Na ovom delu Kraljevice vandali su već više puta nanosili štetu na mobilijaru, ali i na info tablama koje su postavljali volonteri.

Bez šumara i službe koja se stara o parku pluća Zaječara prepuštena su nesavesnim posetiocima i obesnim vandalima.

Reklame