Srbija će otvoriti granice za protok ljudi u potpunosti od 1. juna, ali sa četiri zemlje iz okruženja.Liberalizovaće se u potpunosti kretanje sa Severnom Makedonijom, Albanijom, BiH i Crnom Gorom.Prijave građana za korišćenje vaučera za odmor u Srbiji moguće je podneti od danas na šalterima Pošta Srbije u celoj zemlji.

Građanima je na raspolaganju 400.000 novih vaučera koje mogu da iskoriste do 20. novembra ove godine.

Izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju vaučera proširena je mogućnost korišćenja vaučera za smeštaj u ugostiteljskim objektima u celoj zemlji, bez izuzetka (do sada su bili izuzeti Beograd i Novi Sad), a povećan je limit primanja za radno angažovana lica, kao i za ratne vojne invalide i civilne invalide rata sa 60.000 na 70.000 dinara.

Novina je i da je proširen obuhvat građana koji imaju pravo na vaučere, na studente prvog, drugog i trećeg stepena.

Studenti su u obavezi da prilikom podnošenja prijave za dodelu vaučera, prilože original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta za tekuću školsku godinu, kao i fotokopiju prve, odnosno druge strane indeksa, sa slikom i ličnim podacima, objavio je Tanjug.