Reklame

Domaćice su nekada žitarice potrebne za mešenje hleba mlele na ručnom, kamenom mlinu. Duž brzih planinskih reka nicale su vodenice.

 

Brašno danas možemo kupiti u svakoj prodavnici prehrambene robe. Domaćice su nekada do brašna dolazile uz dosta truda, meljući žitarice na ručnom, kamenom mlinu.

Žitarice su se nekada ručno mlele

Sa pojavom prvih vodenica snaga hitrih planinskih reka iskorišćena je za mlevenje žitarica i proizvodnju brašna za ljudsku ishranu, ali i proizvodnju stočne hrane.

Posedovni list za jednu od vodenica

Prvu vodenicu u Novom Koritu izgradio je Turčin, koji je vodenicu predao svom sluzi Stojanku, jer mu je verno služio. Stojankov naslednik bio je njegov posinak iz obližnjeg sa Šarbanovca – otud se ova vodenica zove Šarbanovačka.

Vodenice su danas uglavnom napuštene i već više ne služe svojoj svrsi.

Priču o vodenicama u torlačkom kraji pogledajte u video prilogu u nastavku teksta.