Foto: Centar za socijalni rad

U organizaciji Centra za socijalni rad “ Zaječar“ i Udruženja građana „Atina „ iz Beograda, organizovana je prezentacija usluge stanovanje uz podršku za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima i programa ekonomsko osnaživanje za žene u sali zaječarskog centra. 

Prezentaciji su prisustvovali stručni radnici centara Zaječar, Bor i Knjaževac.

Prezentaciju je držala Lidija Đorđević  master socijalnog rada, koja je istakla da je Udruženje građana „Atina„ pre godinu dana licencirala uslugu stanovanja uz podršku i da je usluga  namenjena ( potencijalnim ) žrtvama trgovine ljudima,prvenstveno ženama i devojčicama starosti od 15 i više godina.

Za godinu dana, ukupno je bilo na smeštaju 23 lica ženskog pola. Od tog broja 5 maloletnih i 18 punoletnih lica. Najmlađa žrtva imala je 16 godina, a najstarija 55. Po vrstama ekploatisanosti izdvaja se seksualna eksploatacija, to je evidentirano kod 10 žrtava,6 žrtava je bilo prinuđeno na brak,4 višestruko eksploatisane, ostale tri vrbovane za radnu eksploataciju i prošnju.

Ovom prezentacijom stručni radnici centara dobili su priliku da se upoznaju sa upućivanjem na korišćenje usluge, neophodnoj proceduri, vremenskim okvirom i drugim značajnim detaljima vezanim za uslugu kao i postignutim pozitivnim  rezultatima nakon godinu dana realizovanja usluge. 

Reklame