Kampanja Euromelanom, u cilju podizanja svesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka kože, naročito melanoma, organiyuje kampanju preventivnih pregleda dermatologa u većem broju gradova i ustanova u Srbiji: u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vršcu, Kragujevcu, Zemunu, Zrenjaninu, Kikindi, Zaječaru, Kuli, Sremskoj Mitrovici i Kosovskoj Mitrovici.

Pregledi će se obavljati u ponedeljak 20. maja 2024. godine, a građani mogu zakazati termin putem veb-sajta www.euromelanoma.eu/sr-rs/, prateći jednostavne korake i popunjavajući formular za prijavu koji obuhvata pitanja o faktorima rizika za nastanak raka kože.

Iy Euromelanoma nagla[avaju da kampanja ima promotivni karakter, pregledi će biti usmereni samo na rano otkrivanje promena sumnjivih na rak kože, i da je broj termina je ograničen.

Izvor: Danas

Reklame