Poljoprivredno dobro “Zaječar” AD Zaječar, obaveštava da prestaje sa ručnom berbom višnje na potesu “Trnavačka kosa”.