Foto: pixabay

Ministarstvo prosvete je uputilo osnovnim i srednjim školama dopis u kome ukazuje da su se stekli uslovi za davanje prvih brojčanih ocena, jer se nastava na daljinu izvodi u kontinuitetu već mesec dana i u tom periodu su zaokružene odgovarajuće programske celine, piše Danas.

U dopisu, u koji je Danas imao uvid, ne ističe se obaveza da svi đaci moraju u ovom trenutku da dobiju numeričku ocenu već je nastavnicima ostavljena sloboda da sami procene da li za to postoji osnova, u skladu sa propisima koji regulišu ocenjivanje.

Ministarstvo sugeriše da prve brojčane ocene za rezultate nastave na daljinu treba da budu motivišuće, odnosno podsticajne, pre svega za đake koji su u prethodnih mesec pokazali posvećenost u učenju i čiji produkti govore da su dostigli očekivane ishode učenja.

Svaka brojčana ocena treba da ima opravdanje u dokazima koji se mogu pronaći u individualnim i grupnim radovima đaka, projektima, domaćim zadacima, vežbanjima, onlajn proverama i beleškama nastavnika o određenim pokazateljima napretka u učenju, navodi se u dopisu.

Prilikom odlučivanja o tome koju ocenu mogu dati određenom učeniku nastavnici osim merljivih rezultata treba da imaju u vidu i pokazano zalaganje za učenje, napor koji ulažu učenici, uz uvažavanje svih ograničenja posredne komunikacije (tehnička ograničenja).

Iz Ministarstva sugerišu da se pri brojčanom ocenjivanju započne sa najboljim ocenama, jer je, kako tvrde, to jedan od pokretača za dalje učenje. Poručuju i da su nastavnici ukazali da najbolji i najvredniji učenici očekuju da za svoj rad budu ocenjeni, jer ocene doživljavaju kao potvrdu da se njihovo zalaganje i postignuće uočava i vrednuje.

Podsećaju da ocenjivanje treba da bude transparentno, a svaka ocena obrazložena učeniku i roditelju, te da se, koliko god je to moguće, primenjuju pravilnici o ocenjivanju, u kojima postoji petostepena skala za davanje brojčanih ocena.

Ministarstvo napominje i da đaci treba da očekuju više brojčanih ocena do kraja drugog polugodišta, bez obzira da li će se u naredna dva meseca, koliko je ostalo do kraja školske godine, nastava održavati u školi ili na daljinu.

Upisati ocene u dnevnik

Nastavnici iz škola u kojima je uveden elektronski dnevnik treba u njega da unesu brojčane ocene, a tamo gde se koristi papirni, nastavnici ocene beleže u svoje pedagoške sveske, pa će ih po povratku u škole prepisati u dnevnik.

Reklame