Foto: screenshot youtube turistička organizacija kladova

U okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija –Srbija sprovodi se projekat „Razvoj interventne infrastrukture i zajedničkih usluga u vanrednim situacijama u prekograničnom području Drobeta Turnu Severin – Kladovo ukupne vrednosti 714.288 evra koji kofinansira EU.

Zajednički ga sprovode Drobeta Turnu Severin kao vodeći i Opština Kladovo kao partner, a vezan je za zaštitu životne sredine kroz preventivno i efikasnije delovanje u vanrednim situacijama. Opština Kladovo je zahvaljujući ovom projektu kupila vatrogasno vozilo i drugu opremu za angažovanje na terenu pripadnika vatriogasno spasilačke jedinice.

– Pored vatrogasnog vozila kupili smo terensko vozilo Lada niva, prikolicu za transport sredstava za rad koja su potrebna tokom delovanja u vanrednim situacijama. Nabavili smo infracrvene kamere, barijere za zaštitu od poplava, potapajuće pumpe i drugu opremu –navodi saradnik na projektu Slađan Bobić, naglašavajući da je opšti cilj projekta jačanje spremnosti i kapaciteta za intervencije u slučaju budućih vanrednih situacija u dve prekogranične opštine i razvijanje veza između klimatskih promena i rizika.

Projekat je predstavljen u Kladovu, a aktuelna epidemiološka situacija uslovila je da parneri iz Rumunije u njenom radu učestvuju putem video linka. Na konferenciji organizovanoj ovim povodom prezentovane su informacije o ciljevima, aktivnostima projekta, očekivanim rezultatima i resursima koji će biti korišćeni.

Izvor: Danas