Dana 08. 03. 2019. godine povodom Dana žena, godišnji upis u Matičnu biblioteku „Svetozar Marković“ za sve dame biće 200,00 dinara.