Ukoliko ne budu imali zaključene ugovore ili izvođači ne budu imali legalne isprave-uverenja ili potvrde, kazne predviđene zakonom o radu u ovom slučaju kreću se i do dva miliona dinara, a po zakonu o porezu na dohodak građana predviđeno je i zatvaranje objekata.

U Vrnjačkoj Banji u organizaciji Inspektorata rada Srbije i Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije održan je seminar na kom je utvrđenno da će početi pojačane kontrole poštovanja Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradnih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu, a oni koji budu uhvaćeni u prekršaju suočavaće se sa potencijalnim milionskim kaznama.

Glavni govornici bili su direktor Inspektorata Stevan Đurović i predsednik Sindikata Dragiša Golubović koji su dali uputstva ovlašćenim licima za dalje delovanje na terenu.

Tako će u sledećem periodu Inspektori u koordinaciji sa sindikalnim kontrolorima pojačati kontrole sa ciljem da svi muzičari i ugostitelji poštuju prošireno dejstvo ugovora koji je potvrdila Vlada RS.

Ukoliko ne budu imali zaključene ugovore ili izvođači ne budu imali legalne isprave-uverenja ili potvrde, kazne predviđene zakonom o radu u ovom slučaju kreću se i do dva miliona dinara, a po zakonu o porezu na dohodak građana predviđeno je i zatvaranje objekata.

Pozivaju se izvođači da podnose zahteve za izdavanje legalnih Potvrda koje izdaje Sindikat, kako ne bi imali problema kod zaključivanja Ugovora o izvođačkom radu (delu) legalno potpisanog na osnovu navedenog PKU sa poslodavcima u ugostiteljstvu, a posebno prilikom kontrole od strane poreske i inspekcije rada, kao i ovlašćenih kontrolora Sindikata.
Potvrda Sindikata služi i prilikom dobijanja radno-muzičkih viza za gostovanja u inostranstvu.

Izvor:http://semus.org.rs/