U Mesnoj kancelariji u Velikom Izvoru, radnici JKP-a „Vodovod“ Zaječar od danas rade na rešavanju reklamacija meštana ovog sela u vezi sa računima za vodu.

Meštani Velikog Izvora koji imaju sumnju u visinu ispostavljenih računa za vodu reklamacije mogu podneti u prostorijama mesne kancelarije od 8 do 12 sati, a sa sobom treba da ponesu samo svoje priznanice sa uplatama koje u Vodovodu nisu evidentirane.

Reklame