Na zaječarskom Fakultetu za menadžment u ponedeljak je počeo da teče rok za septembarski upis studenata na I godinu studija.

Kao i do sada, uprava Fakulteta za menadžment pripremila je posebne pogodnosti za studente u vidu POPUSTA OD 20%  NA ŠKOLARINU ZA UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA.

Ovaj popust ostvaruju svi oni koji se prijave i polože prijemni ispit ONLINE putem linka www.fmz.edu.rs do 16. septembra 2018. god.

Fakultet za menadžment ove godine u septembarskom roku upisuje:

  • Na OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE BIZNISA I  MENADžMENTA, 48 studenata

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.

  • Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIZNISA I MENADžMENTA, 30 studenata
  • Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIZNISA I MENADžMENTA – studije na dalјinu, 15 studenata
  • Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE, 35 studenata
  • Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE – studije na dalјinu, 15 studenata
  • Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE, 48 studenata  u Visokoškolskoj jedinici bez svojstva pravnog lica u Požarevcu,

Pravo upisa na osnovne akademske studije imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Prijavlјivanje kandidata od 20. avgusta do 14. septembra 2018. godine.

Prijemni ispit se polaže 17. septembra u 12.00, u sedištu Fakulteta za menadžment u Zaječaru i Visokoškolskoj jedinici u Požarevcu.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona:

019/430 800 i 019/ 430 801!