Letnje računanje vremena počelo je tokom noći kada su kazaljke na satu pomerene za jedan sat unapred, odnosno sa 2.00 na 3.00 sata.

Letnje računanje vremena u Evropi trajaće do poslednjeg vikenda u oktobru.

U Srbiji je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983. godine.

Evropski parlament je, inače, u utorak, 26. marta, podržao predlog direktive kojom se od 2021. na nivou EU ukida polugodišnje pomeranje sata, a zemljama članicama prepušta odluka da li će se opredeliti za letnje ili zimsko računanje vremena.

Nova direktiva ne znači automatsko ukidanje letnjeg računanja vremena u EU ni uvođenje „jedinstvenog vremena“ u Evropi, već okončava praksu usklađenog pomeranja sata na nivou EU i omogućava državama članicama da odaberu vlastiti način računanja vremena.

Reklame