Reklame

Prijave za pomoć države za srednjoškolce, u iznosu od 10.000 dinara kreću danas.

Naime, učenici se mogu prijaviti za jednokratnu pomoć popunjavanjem formulara koji će dobiti u školi, a koji će škola predati lokalnoj samoupravi.

Kako je pojasnio ministar finansija Siniša Mali, novac će zatim leći na račun učenika, a ko nema svoj – na bankovni račun roditelja.

Na obrascu treba da se popune podaci kao što su ime i prezime učenika, ime i prezime roditelja/staratelja/hranitelja, datum rođenja učenika, opština, mesto prebivališta, ulica, kućni broj, podaci o ličnom tekućem dinarskom računu i razred koji učenik pohađa.

„Ovo je još jedna mera države kategoriji građana koja je do sada možda bila preskočena i isključivo predstavlja pomoć države grupi mladih koja je ostala nepokrivena dosadašnjim pomoćima“, rekao je nedavno Mali.

Izvor: Danas

Reklame