Reklame

Slab izvoz i pad tražnje mlinara za pšenicom doveli su poslednjih dana do pada tražnje za pšenicom u Srbiji.

Do naglog preokreta, prema objašnjenju stručnjaka, došlo je jer veliki kupci ne žure sa nabavkama i koriste tendenciju snižavanja cena pšenice koja i dalje traje bez prognoza šta bi se moglo očekivati.

Osnovni uzrok je manji izvoz pšenice iz Srbije, što je dovelo do pada cene žita koje obično u ovom periodu godine poskupljuje, kaže Zdravko Šajatović, predsednik „Žitounije”.

Pšenica je na berzi koštala 17,20 dinara ( bez PDV-a), što je za oko šest dinara manje u odnosu na cenu iz juna (koja je bila na petogodišnjem maksimumu) i potpuno neočekivano za proizvođače.

Praktično cena je ista kao početkom jula i prva početna ponuda za ovogodišnji rod, piše Politika.