Pogled sa Vrske Cuke Boban Marjanovic

Još jedan dan je ostao za nama – potrošili smo ga bez mogućnosti da film premotamo unazad…
Kroz objektiv naših čitalaca Zaječar je danas izgledao ovako…

pasji zivot – ugljesa djurickovic
Peolece je blizu – Zivojin Zdravkovic
Pogled sa Vrske Cuke
Boban Marjanovic
Cekajuci Godoa – Zivojin Zdravkovic