Foto: Facebook page Narodni muzej Zaječa
Reklame

Iz Narodnog muzeja u Zaječaru saopštavaju da od danas 2. juna svi objekti (ukupno tri) počinju sa radom.

Narodni muzej „Zaječar“ od danas ponovo radi. Za posetioce je otvoreno arheološko nalazište Feliks Romulijana, Radul begov konak i muzej.

„Zbog pandemije izazvane virusom COVID 19 (SARS/COV/2), Narodni muzej „Zaječar“ postupao je u skladu sa odlukama Vlade RS i Kriznog štaba Opštine Zaječar. Ispunjenjem uslova predviđenih Zaključkom Štaba za vanredne situacije Grada Zaječara o radu ustanova kulture, Narodni muzej „Zaječar“ počinje sa radom 2. juna 2020. godine. Svoj rad u naša tri objekta (zgrada Muzeja, zgrada Radul begovog konaka i arheološko nalazište Feliks Romulijana), od kojih je svaki tretiran ponaosob prilikom pravljenja Plana procene rizika, usklađeni su sa Preporukama Vlade RS, daljim odlukama ŠVS Grada Zaječara i izrađenim Planom“.kažu iz muzeja u Zaječaru.

Iz muzeja mole posetioce da se obavezno pridržavaju sledećeg pravila: u Narodni muzej i Radul begov konak može da uđe maksimalno 10 osoba, uz korišćenje zaštitne opreme.

Svoje dalje radne aktivnosti, Narodni muzej „Zaječar“ usklađivaće sa merama nadležnih organa Republike Srbije, Štaba za vanredne situacije Grada Zaječara i u skladu sa njima prilagođavati i menjati trenutno važeće mere zaštite, u cilju realizacije svojih redovnih aktivnosti.

Radno vreme sva tri objekta za posetioce je od 10 do 18 sati u skladu sa propisanim merama zaštite.

Reklame