Nacionalna služba za zapošljavanje podseća korisnike svojih usluga da je sa ukidanjem vanrednog stanja dana 06.05.2020. godine, a počev od 07.05.2020. godine prestao da važi poseban režim za računanje rokova u upravnim postupcima.

U skladu sa navedenim obaveštavamo vas da:

1. Stranke kojima je radni odnos prestao u periodu trajanja vanrednog stanja zahtev za
novčanu naknadu mogu da podnesu u roku od 30 dana počev od 07.05.2020.

2. Rokovi za podnošenje zahteva za novčanu naknadu koji su počeli da teku pre uvođenja
vanrednog stanja, 15.03.2020. godine, prekinuti su i nisu tekli za vreme trajanja
vanrednog stanja. Ovi rokovi nastavljaju da se računaju u preostalom delu počev od
07.05.2020. godine.

3. Svi rokovi za donošenje odluka od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, a
koji su istekli za vreme trajanja vanrednog stanja, produžavaju se za 30 dana počev
od 07.05.2020.godine.

4. Dozvole za rad strancima čije je važenje isteklo za vreme trajanja vanrednog stanja
nastavile su da važe sve do isteka vanrednog stanja. Rok za podnošenje zahteva za
njihovo produženje je 30 dana počev od 07.05.2020. godi