foto: centar za socijalni rad

 

Centar za socijalni rad „Zaječar“  je tokom prošle nedelje organizovao jednodnevni izlet za korisnike usluge porodičnog smeštaja za odrasla i starija lica koja ovu uslugu koriste na teritoriji Grada Zaječara. Danas , uslugu porodičnog smeštaja odraslim i starijim licima pruža 36 porodica u kojima su smeštena 52 lica. Dvadeset muškaraca i trideset dve žene.

Izlet se sastojao od putovanja do Sokobanje sa usputnim obilaskom etno sela Ilino i kompleksa Balašević na Rtnju .

Duga tradicija brige o licima koja nisu u stanju da se brinu o sebi usled intelektualnih poteškoća , hronične bolesti , zanemarivanja i zlostavljanja u porodici , bez porodične brige i soclidarnosti , ogleda se kroz pružanje usluge porodičnog smeštaja za odrasla i starija lica kao mera društvene odgovornosti da se pomogne licu radi poboljšanja kvaliteta njegovog života .

Više od 35 godina , na teritoriji Grada Zaječara postoje porodice koje se brinu o odraslim i starijim licima pružajući ima brigu i negu u svojim porodicama .Pre nekoliko decenija bilo to nekoliko lica i porodica.

Danas , uslugu porodičnog smeštaja odraslim i starijim licima pruža 36 porodica u kojima su smeštena 52 lica. Dvadeset muškaraca i trideset dve žene.

Sve je veći broj lica kojima se ova usluga pruža u odnosu na institucionalni oblik zbrinjavanja u domovima i ustanovama za smeštaj. O prednostima zbrinjavanja lica u porodicimama u odnosu na ustanove da i ne govorimo ( vreme adaptacije korisnika koje je potrebno , prirodno okruženje, poznata sredina…) .

Sa druge strane , sve je veći broj lica / porodica koji je odlučuju i prijavljuju za pružanje ove usluge, kako u gradu tako i u ruralnim sredinama .

Celodnevno druženje donelo je veliko zadovoljstvo i radost na licima kako korisnika tako i organizatora izleta ( stručnih radnika u saradnji sa hraniteljima ) uz želju za ponovnim druženjem i okupljanjem .