Foto: Raris / FB Page
Reklame

Sutra će u Omladinskom centru u Zaječaru biti održan skup pod nazivom: „Leader – osnovni principi i stvaranje partnerstva“.

Organizator ovog skupa je RARIS, cilj skupa je, kako se u pozivu navodi predstavljene potencijalnim korisnicima LEADER-a osnovne principih ruralnog razvoja, mogućnosti za stvaranje partnerstva i razvoj lokalnih zajednica kroz zajedničko učešće javnog, civilnog i privatnog sektora.

Na skupu će biti reči o sledećim temama:
– Šta je LEADER, koji su njegovi osnovni principi?
– Ko su potencijalni korisnici LEADER-a?
– Stvaranje javno privatnog partnerstva – LAG-ova, itd.
Na skupu će govoriti ekspert Ivana Ristin.

Početak skupa zakazan je za 12 časova.

Reklame