Foto: Eparhija timočka

Blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa timočkog g. Ilariona, uz podršku lokalne samouprave i Privrednog društva ELIXIR DOO Prahovo, decembra 2021. godine, okončani su radovi preventivne zaštite crkve manastira Koroglaš a prema uslovima i datoj saglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša.

Nakon pribavljanja svih relevantnih akata, uslova i saglasnosti nadležnih ustanova, te prikupljanja neophodnih sredstava, pristupilo se obnovi manastirske crkve čija se jedinstvena arhitektonska kompozicija ponovo prepoznaje. Izvođač radova je SGR „NEŠA“, Prahovo, Nazmi Murati PR uz stručni nadzor g. Radeta Mladenovića, dipl. inž. građ. iz Negotina, pri čemu su radovi izvedeni predviđenom dinamikom u skladu sa predmerom i predračunom na koje je data saglasnost ustanove nadležne za očuvanje i zaštitu spomenika kulture ovoga ranga.

Radovi koji su izvedeni na krovnoj konstrukciji crkve sada pružaju značajnu zaštitu od prodora atmosferskih voda i konačno zatvaranje pokrovnog prostora u naosu crkve na delu na kojem nije izvršena rekonstrukcija svoda, kao i popunjavanje vidljivih oštećenja i prslina na zidnim površinama unutar crkve, te bojenje zidnih površina uz očuvanje fragmenata živopisa, iznova će svojom lepotom mamiti poglede svakog ko bude obilazio ovu svetinju, baš kao što je to bilo pre više od šest stotina godina, kada je i građena.

Obnovom manastira Koroglaš, Eparhija timočka postaje bogatija za još jedno duhovno stecište, koje će uz novoizgrađenu crkvu posveđenu Sv. Vasiliju Ostroškom u Miloševu, biti idealan rasadnik duhovne obnove i duhovnog uzrastanja pravoslavnih vernika iz ovoga kraja.

Reklame