foto: fira.rs

Danas je održana sednica Gradskog veća u Zaječaru.

Većnici su usvojili Nacrt Odluke o angažovanju eksternog revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zasječara za 2017. godinu, Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Ogranka Apoteke i Jedinica za izdavanje gotovih lekova kao i usaglašavanju sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Članovi Gradskog veća dali su saglasnost na Statut Apoteke Zaječar, kao i na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Higijena” Zaječar za 2018. godinu. Razmatran je Predlog Odluke o prihvatanju i sufinansiranju projekta “Kapija nasledja”. Većnici su usvojili Predlog Odluke o učešću Osnovne škole “Desanka Maksimović” iz Zaječara u okviru projekta prekogranične saradnje Srbija – Bugarska. Doneta je odluka o imenovanju predsednika i članova Saveta za mlade grada Zaječara, kao i izmena Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade. Na sednici Gradskog veća razmatran je Predlog Rešenja o Organizacionog odbora 52. Gitarijade.

Razmatran je i Predlog Javnog poziva za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara za 2018. godinu. “U najkraćem mogućem roku smo doneli i stavili na usvajanje novi Javni poziv. Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po  projektu  je 50 000 dinara, a najveći 1 200 000 dinara. Ukupan iznos koji je opredeljen za ovu namenu je 10 100 000 dinara. Rok za podnošenje predloga je 20 dana od dana kada se objavi konkurs. Konkurs će u najkraćem mogućem roku biti objavljen “, istakla je zamenica gradonačelnika Marina Milić.

Izvor: fira.rs