foto: fira.rs
Reklame

Većnici su na jučerašnjoj  sednici razmatrali Nacrt odluke o Završnom računu budžeta grada Zaječara za prošlu godinu.

Usvojen je i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za preradu otpadnih voda iz proizvodnog pogona pivare “Heineken Srbija” u Zaječaru.

Većnici su razmatrali Nacrt Odluke o pristupanju izradi Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara.

Sa dnevnog reda povučeni su Nacrti rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog muzeja “Zaječar”, Istorijskog arhiva “Timočka Krajina”, Ustanove Apoteka “Zaječar”, Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru. Razmatrani su i usvojeni Predlog rešenja o utvrdjivanju teksta Konkursa za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata programa rada udruženja za 2018. godinu sa  konkursom.

Usvojen je  Predlog rešenja o imenovanju Komisije za razmatranje predloga projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2018. godini.

Većnici su usvojili i Predlog Zaključka o izmeni Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2018. godinu, kao i Predlog Zaključka o visini naknade za rad mrtvozornika.