Reklame

Na 121. sednici Gradskog veća grada Zaječara, gradski većnici usvojili su svih osam tačaka dnevnog reda. Ana Petković, diplomirani sociolog ponovo je imenovana na dužnost vd direktora Dnevnog boravka za decu i omladinu ometenu u razvoju „Oblutak“ na period ne duži od godinu dana, pošto joj je prethodno istekao mandat.

Gradski većnici usvojili su Nacrt odluke o angažovanju revizora  za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2019. godinu. Shodno Zakonu o budžetskom sistmu, tačka 92 predviđeno je da u sastavu Završnih računa bude Izveštaj eksterne revizije, istakla je obrazlažući ovu tačku Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije.

Valentina Đuričić – načelnica Odeljenja za budžet i finansije

Eksternu reviziju vrši državna revizorska institucija, ali uz njenu saglasnost mi možemo angažovati i drugu kuću koja je ovlašćena za te poslove za finansijske izveštaje propisane tim zakonom„.

 

Usvojen je i nacrt Odluke o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti grada Zaječara. Ivan Živković, načelnik Odeljenja za objedinjene javne nabavke i lokalni ekonomski razvoj istakao je da je pravni osnov za donošenje ove odluke Nacionalni akcioni plan, kao i da su Lokalne samouprave dužne da usklade svoje akcione planove sa nacionalnim.

Ivan Živković – načelnik Odeljenja za objedinjene javne nabavke i lokalni ekonomski razvoj

Danas pokrećemo izradu našeg akcionog plana za period 2020. do 2023. godine i naš lokalni akcioni plan će biti usklađen i sa nacionalnim. Podsetiću samo da je grad 2016. godine usvojio Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Jedna od tačaka ove povelje je upravo usvajanje ovakvog dokumenta. Dokument dalje definiše proceduru, formiranje radnog tima na period od godinu dana za koji je Gradska uprava dužna da završi ovaj akt. Administraciju glavnom timu pružiće Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.“

Na današnjoj sednici usvojen je i nacrt Odluke o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritorji grada. Načelnika Odeljenja za privredu i društvene delatnosti Dragan Vukašinović rekao je da je osnov za donošenje ove odluke član 33 Zakona o izmenama i dopunama zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju kojim je propisano da su lokalne samouprave dužne da svoje akte donose u skladu sa ovim zakonom.

Dragan Vukašinović – načelnika Odeljenja za privredu i društvene delatnosti

Ovim zakonom smanjena su ovlašćenja lica lokalne samouprave. To znači da ćemo moći samo da izdajemo dozvole za vozača i taksi vozilo i krovne oznake. Ukratko težnja zakonodavca je da sve lokalne samouprave imaju iste takse i uslove, pošto su primetili raznolikost. U principu tu se ništa neće promeniti. Oni koji su imali status vozača taksi vozila, zadržaće taj status i dalje, a ovom odlukom regulisali smo i limo servis, iako u Zaječaru trenutno nemamo tu vrstu usluge, a u Negotinu imamo samo jedno                                                ili dva vozila za te namene„.

Gradski većnici dali su saglasnost i na Plan rada za 2020. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, a izvestilac je bila Biljana Glišić iz ove ustanove.

Biljana Glišić – Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“

„Nemam ništa posebno da dodam, plan grada je dostavljen članovima veća. Planirana je bogata produkcija i u 2020. godini. Biće rađeno 6 do 7 predstava. Planirano je i da se naredne godine odužimo Živojinu Pavloviću, našem velikanu koji vuče korene iz našeg kraja, kome je majka iz Vratarnice, a kome se Zaječar nije odužio na pravi način, a on je promovisao Zaječar gde god je mogao, a plan je da se  raspiše konkurs kako bi neko po motivima njegovog dela postavio predstavu. Što se tiče ostalih delatnosti naše ustanove, i ove godine je planirana organizacija Gitarijade, zatim seoskih manifestacija koje će se održavati naredne godine, sa jednom novom koju smo uveli „Halovo u pesmi i igri“. Takođe je planira da se organizuje pesnički festival u maju mesecu. Organizovaćemo i likovnu koloniju „Gazigrad“, a novina je jedna revija filmova sa područja Balkana, a reč je o najboljim filmovima u zemljama našeg regiona, a publika bi svojim glasovima odlučivala koji bi bio najbolji i to bi se radilo u saradnji sa Irfanom Mensurom„.

Data je saglasnost i na Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Hajduk Veljko“ u Zaječaru, kao i na rešenje o razrešenju vd direktora Ustanove za boravak dece i omladine ometene u trazvoju „Oblutak“ zbog isteka mandata. Na to mesto je ponovo postavljena Ana Petković, diplomirani sociolog, koja je i do sada obavljala tu funkciju.

Na današnjoj sednici usvojen je predlog Javnog Konkursa za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog  plana grada Zaječara. Ivan živković objasnio je većnicima da  je „u pitanju ponovljen Konkurs jer nije bilo ni jedne prijave, pa smo prinudjeni da Konkurs ponovimo. Konkurs će važiti do 14. januara„.

Srđan Golubović – načelnik odeljenja za urbanizam komunalne i građevinske stambene poslove

U poslednjoj tački dnevnog reda koju je obrazložio Srđan Golubović, načelnik odeljenja za urbanizam komunalne i građevinske stambene poslove,  usvojen je predlog Rešenja o utvrđivanju konačne liste učesnika Konkursa za izbor kandidata (parova) za dodelu seoskih kuća sa okućnicom na teritoriji grada i Odluka o pribavljanju tih kuća u javnu svojinu grada Zaječara neposrednom pogodbom.