foto: fira.rs

Gradski većnici su na 60-toj sednici Gradskog veća razmatrali nacrt odluke o trećem dopunskom budžetu grada Zaječara za ovu godinu, nacrt odluke o konzorciji potraživanja grada Zaječara u udeo grada Zaječara u kapitalu privrednog društva „Simpo“ a.d. Vranje, kao i Nacrt odluke o izmeni i dopuni odluke o komunalnom uredjenju na teritoriji grada Zaječara.

Gradski većnici su razmatrali i nacrt odluke o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih u organima grada Zaječara, ustanovama i organizacijama čiji čiji je osnivač grad Zaječar kao i ostalim pravnim subjektima čijim zaposlenima grad Zaječar obezbedjuje prevoz. Na sednici su razmatrani i nacrti rešenja o davanju saglasnosti na odluku o načinu pokrića gubitka JKSP „Zaječar“ za 2017. godinu, rešenja o davanju saglasnosti nasrednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javno komunalno stambenog preduzeća-Zaječar za period od 2017. do 2027. godine.

Na Gradskom veću razmatran je i nacrt rešenja o izmeni rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javno komunalnog preduzeća Zaječar, kao i nacrt rešenja o davanju saglasnosti na statut Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru. Većnici su raazmatrali nacrt rešenja o davanju saglasnosti na izmenu programa rada sa finansijskim planom za 2018. godinu Turističke organizacije grada Zaječara.

Razmatran je i predlog rešenja o imenovanju Radnog tima za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara i predlog rešenja o obrazovanju Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji grada Zaječara. Razmatran je izveštaj o izvršenju budžeta grada Zaječara za period od 1. januara do 30. juna ove godine kao i predlog zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara.

Izvor: fira.rs