Učenički parlament „Gimnazija Zaječar“ u saradnji sa Dečijim centrom realizovao je obuku na temu održivog razvoja u okviru programa „Održiva ZAjednica – Gimnazija Zaječar.“

Obuku su osmislili iskusni članovi/ce Dečijeg centra u saradnji sa članovima učeničkog parlamenta „Gimnazija Zaječar.“ Cilj edukacije je da upozna srednjoškolce/ke sa globalnim ciljevima održivog razvoja, da razvije kritičko mišljenje u tri pravca (priroda, društvo i ekonomija) i da ih pripremi za učešće u ostalim aktivnostima ovog programa.

Nakon obuke učenici/ce postaju promoteri održivog razvoja u svojim školama i organizuju aktivnosti poput zagovaračkih kampanja, sadnje stabala, razvijanja školskog sistema reciklaže, izrada murala i mini aktivnosti koje će osmisliti polaznice ove obuke.

Važna aktivnost našeg projekta je promocija održivog razvoja kroz redovnu nastavu, na inovativan način, a učenici/ce će zajedno sa svojim profesorima/kama odrediti koje su to nastavne jedinice koje je moguće povezati sa ovom temom i osmisliti čas.

Ciljevi održivog razvoja, takođe poznati i kao globalni ciljevi, predstavljaju univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve.