foto: Glas Zaječara

Danas je održana 91. sednica Gradskog veća koja je održana po hitnom postupku na kojoj je razmatran, Nacrt Odluke o dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara,  Molba Đorđević Nenada iz Zaječara za pomoć u organizaciji i odlazak na Međunarodno takmičenje iz engleskog jezika pod nazivom „Hippo English Language Olimipiad 2019, kao i Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o raskidu Ugovora o davanju građevinskog zemljišta u zakup.

Na Sednici gradskog veća bilo je prisutno deset većnika, i sve je usvojeno osim 11. tačke, Molba Đorđević Nenada iz Zaječara za pomoć u organizaciji i odlazak na Međunarodno takmičenje iz engleskog jezika pod nazivom „Hippo English Language Olimipiad 2019“, koja je odbijena zato što po zakonu grad Zaječar, ne može da finansira put roditelja za Italiju, gde se ovo takmičenje održava.

Usvojen je Nacrt Odluke o prihvatanju prenosa prava javne svojine na nepokretnostima od Republike Srbije na grad Zaječar bez naknade, usvojen je Nacrt Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu, usvojen je Izveštaj o radu Narodnog Muzeja „Zaječar“ za 2018. godinu kao i finansijski izveštaj za 2018. godinu, data je i saglasnost na Plan rada Narodnog Muzeja za 2019. godinu, kao i finansijski plan za 2019. godinu.

Usvojen je izveštaj o radu Turističke organizacije grada Zaječara za 2018. godinu, i data je saglasnost na finansijski plan za 2019. godinu.