Danas je u Velikoj skupštinskoj sali održana 38. sednica lokalnog parlamenta kojom je predsedavao mr Milan Uruković, predsednik SO Negotin. Sednici su, pored 30 odbornika, prisustvovali i Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin, Bogdan Gugić, zamenik predsednika opštine i članovi Opštinskog veća.

Prva od deset odluka koje su bile nas dnevnom redu današnjeg zasedanja, usvojena većinom glasova odbornika, odnosila se na Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Negotin za period januar-jun 2021. godine. Miroslav Knežević, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i LPA OU Negotin obrazlagajući izveštaj je istakao da ukupno planirani prihodi i primanja budžeta opštine Negotin za 2021. godinu, utvrđeni Odlukom o budžetu opštine Negotin za 2021. godinu iznose 1.156.706.000 dinara. Ukupni prihodi i primanja konsolidovanog računa opštine Negotin, odnosno svih indirektnih i direktnih korisnika budžetskih sredstava, po svim izvorima finansiranja, iznose 1.455.974.000 dinara. Sa 30.06.2021. godine, prihodi budžeta ostvareni su u ukupnom iznosu od 525.389.000 dinara, ostali prihodi indirektnih korisnika ostvareni preko njihovih računa 4.220.000 dinara, što ukupno iznosi 529.609.000 dinara. Višak prihoda iz 2020. godine i neutrošena sredstva iz ranijih godina Odlukom o budžetu za 2021. godinu iznose 79.557.000 dinara. Ostvarenje ukupnih prihoda iznosi 38,48% od godišnjeg plana. Rashodi i izdaci budžeta opštine Negotin za period januar-jun 2021. godine iznose 411.051.000 dinara, odnosno 28,23% planom utvrđenih ukupnih sredstava, od čega je izvršenje iz tekućih budžetskih sredstava 392.362.000 dinara ili 33,92% a izvršenje iz ostalih izvora (transferna sredstva, donacije, sopstveni prihodi i višak prihoda) 18.689.000 dinara.

Odbornici SO Negotin su usvojili odluke o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju Regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor za 2020.godinu i Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem i mišljenjem ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj Javnog komunalnog preduzeća „Badnjevo“ za 2020.godinu,

Na današnjoj sednici većinom glasova prisutnih odbornika potvrđene su i odluke o davanju saglasnosti i usvajanju predloga projekta Javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju sistema daljinskog grejanja, uz ugovorenu isporuku toplotne energije iz drvne biomase i prirodnog gasa u opštini Negotin, trećoj izmeni Ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog prigradskog prevoza putnika na teritoriji naše opštine i davanju saglasnosti na konačni aneks br. 3 o trećoj izmeni ugovora.

Odbornici su danas usvojili i rešenja o pristupanju ukidanja dela puta u K.O. Dušanovac i pokretanju postupka otuđenja suvlasničkih udela Republike Srbije i Opštine Negotin na građevinskom zemljištu na k.p. br. 13053 i 13054 u K.O. Negotin, davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja sa finansijskim planom ovog preduzeća za 2021.godinu i izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Umetničke škole „Stevan Mokranjac“.

Izvor: Negotin.rs

Reklame