foto: printscreen youtube
Reklame

Na Gradskom veću usvojen je Nacrt Odluke o pristupanju izradi plana detaljne regulacije Banjsko-turističkog kompleksa „Nikoličevo“, kao i Nacrt Odluke Plana detaljne regulacije „Prostora zone I stepena zaštite arheološkog nalazišta Romulijana – Gamzigrad sa proširenjem“.

Razmatran je i usvojen Nacrt Odluke o izmenama i dopunama o komunalnom uredjenju na teritoriji grada Zaječara.

Data je saglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok –održavanje„ Zaječar za 2018. godinu, kao i na Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta ovom preduzeću.

Data je saglasnost na Program poslovanja JKP „Zaječarparking“ za ovu godinu. Većnici su dali saglasnost na Statut Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar. Razmatran je i usvojen Nacrt Rešenja o prenosu prava korišćenja pokretne stvari u javnoj svojini grada Zaječara, Predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za migracije grada Zaječara. Na Gradskom veću je usvojen Predlog Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada, Predlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zaječara za 2018. godinu, a razmatran je i Predlog Zaključka o povlačenju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na tekst predloga Ugovora o konverziji potraživanja  u kapital i davanju ovlašćenja Gradonačelniku na zaključenje Ugovora o konverziji potraživanja u kapital utvrdjen na predhodnoj sednici.

Odbijen je i zahtev Lovačkog udruženja Halovo za sponzorstvo od 12. februara ove godine za  donaciju Lovačke zabave zbog toga što grad nema prava da da donaciju, može samo da je primi, naglasila je Gabrijela Rituper Begić iz Odlejnja za  finansije Gradske uprave Zaječar.

Izvor: fira.rs