Reklame

Odbornici Skupštine grada Zaječara usvojili su dnevni red za 14. sednicu sa izmenama i dopunama.

Na sednici  se odlučivalo sledeće:

  • O izmenama Statuta grada Zaječara, o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara, o predlogu godišnjeg programa zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu.
  • Na dnevnom redu je program mera podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada, pristupanje izradi Plana detaljne regulacije banjsko – turističkog kompleksa „Nikoličevo“, izmene Odluke o komunalnom uredjenju na teritoriji grada, prvi dopunski budžet grada Zaječara za ovu godinu, okončanje postupka likvidacije nad Agencijom za ruralni razvoj Grljan u likvidaciji, izmena Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Društvom sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar Zaječar“ u likvidaciji, Početni likvidacioni Pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“ u likvidaciji, kao i početni likvidacioni izveštaj Ustanove Centar za kulturu i turizam „CEKIT“ u likvidaciji.
  • Na dnevnom redu današnje sednice Skupštine su i sledeće tačke: Pretres predloga Odluke o otpisu i konverziji potraživanja grada Zaječara prema Gradjevinskom preduzeću „Mostogradnja“ Akcionarsko društvo Beograd, Izmene Odluke o osnivanju Saveta za mlade, raspored radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti, izmena Odluke o zaštiti arterskih i subarterskih česama na teritoriji grada, Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada za 2018. godinu, Predlog Rešenja o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u  javnoj svojini Osnovnoj školi „Hajduk Veljko“, izmena Rešenja o prenosu prava korišćenja pokretnih stvari u javnoj svojini grada Zaječara.
  • Odbornici će se izjašnjavati o Pravilniku o radu u Javnom komunalnom preduzeću „Timok-održavanje“, o Programu poslovanja, planu rada za 2018. godinu i izveštajima o radu za prošlu godinu za nekloliko ustanova u gradu: Ustanove Narodno Pozorište Timočke krajine – Cneatr za kulturu „Zoran Radmilović“, Istorijskog arhiva, Turističke organizacije, Centra za socijalni rad, Predškolske ustanove „Djulići“, Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.

 

 

Na početku današnjeg zasedanja Skupštine grada Zaječara većinom glasova odbornici su odbacili zahteve za dopunu dnevnog reda odborničke koalicije „Pobeda za naš grad“, koji su se odnosili napredlog Odluke o  osnivanju fonda za finansijsku pomoć deci i omladini oboleloj od teških bolesti, kao i Predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima sa teritorije grada Zaječara za nabavku mašina i opreme.

Odbornici Skupštine grada Zaječara nisu uvrstili u dnevni red Predlog Odluke o dodeli bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima sa teritorije grada Zaječara za nabavku mašina i opreme, koji su podneli odbornici koalicije “ Pobeda za naš grad“, uz obrazloženje da dodela bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima sa teritorije grada Zaječara za nabavku mašina nije adekvatna.

Predsednik Skupštine Stefan Zankov obrazložio je Prvu fazu uvodjenja elektronskog parlamenta. Prva faza jer se radi o elektronskoj dostavi materijala, dok je za drugu i treću fazu rekao sledeće:

„„Grad Zaječar u ovom trenutku ima prečih stvari koje mora da finansira, ali ovaj prvi korak mnogo znači, pre svega za odbornike. Brže će dobijati materijal, moći će da ga proučavaju na bilo kom mestu, mnogo će biti jednostavnije za ljude u Gradskoj upravi koji administrativno te poslove odradjuju, biće nadam se i jeftinije. Apsolutno su veliki troškovi na štampanju materijala. Gledaćemo sa tehničkim sektorom u Gradskoj upravi da ovaj sajt na kome će se nalaziti svi materijali, bude otvoren za svakog gradjanina koji je zainteresovan da prati akta, još u fazi predloga, i kasnije kada ona budu usvojena“.

Odbornici su većinom glasova usvojili program mera podrške za sporovodjenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zaječara za 2018. godinu.

Odbornici su usvojili Odluku o izradi Plana detaljne regulacije banjsko – turističkog kompleksa „Nikoličevo“, a ovaj predlog obrazložila je Biljana Djergović glavni urbanista grada Zaječara:

„ Naš predlog je u skladu sa prostornim planom teritorije grada Zaječara, i u potpunosti je preuzeo lokaciju koja je prema usvojenom prostornom planu predvidjena za ovaj banjsko – turistički kompleks. Radi se o površini, okvirno trinaest hektara, koja je u ovoj prvoj fazi tako definisana, površina je naravno promenljiva, podložna promeni, u zavisnosti od planskog rešenja utvrdjuju se na nivou nacrta plana. Ovaj plan detaljne regulacije neophodona je, u cilju prepoznavanja potencijala turističke ponude ovog banjskog naselja i njegovog razvoja.“

Šta se dalje dešavalo na sednici Skupštine grada, uskoro opširnije…