Odbornik saveza i predsednik Demokratske stranke u Zaječaru Miloš Stojadinović, izjavio je za Glas Zaječara, da ne žele da učestvuju u radu Skupštine kada se materijal za 15 tačaka, odbornicima daje manje od 24 sata pre Skupštinskog zasedanja.

 

Odbornici će danas između ostalog raspravljati o :

Predlogu odluke o javnim priznanjima grada Zaječara, pretres predloga odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana za mlade grada Zaječara od 2018-2022 godine., Predlogu odluke o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo grada u kapitalu društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida „Zaštitna radionica“d.o.o Beograd.

Pretres predloga odluke o mesnim zajednicama, pretres predloga odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada, pretres predloga odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa grada Zaječara za 2019.i 2020. godinu u kojima će se potsticati projekti od javnog interesa koji realizuju udruženja.

Pretres predloga o davanju saglasnosti o izmenni dopuni poslovanja javnog preduzeća za planiranje ,projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja Zaječar“,  rešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora „Urbanizam i izgradnja Zaječar“,pretres predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP Vodovod, rešenja o usvajanju izveštaja o radu Narodnog muzeja u 2018.godini, kao i o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018 godinu i rešenja o davanju saglasnosti na plan rada muzeja za 2019.godinu.

Rešenja o usvajanju izveštaja o radu, finansijskog izveštaja i davanje saglasnosti na program rada Ustanove za dnevni boravak dece ometene u razvoju.Pretres predloga rešenja o imenovanju članova upravnog odbora Turističke organizacije grada Zaječara, Pretres predloga rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora škole Jelena Majstorović, i osnovne škole „Hajduk Veljko“.

Sednica je u toku.