Reklame

„Poljoprivredno dobro „Zaječar“ AD, nastavlja sa berbom šljiva na plantaži Voćno loznog rasadnika u Grljanu. Za sve zainteresovane berače organizovan je prevoz do plantaže.

Od ponedeljka 19. avgusta nastavlja se berba višanja na plantaži Voćno loznog rasadnika u Grljanu. Cena berbe je 5,00 dinara po kilogramu.

Za zainteresovane berače, prevoz je obezbeđen. Polazak autobusa je u 6,00 časova, dok je povratak sa plantaže u 17.00.

Relacija autobusa:
1. Zvezdanska krivina OMV pumpa
2. Dionis (izlaz iz naselje Ključ)
3. Dom kulture
4. Jedinstvo
5. Osnovna škola „Đura Jakšić“
6. Voćar (česma)
7. Dva brata
8. Pivnica (Matijević)
9. Interex – Aman
10. Ostrvo – česma (spomenik Hajduk Veljka)
11. Kosturnica
12. Bolnica
13. Plantaža Grljan i obratno

Isplata će biti svakog radnog dana od 13.00 do 15.00 časova u krugu PD „Zaječar“ na Negotinskom putu bb.

Podsećamo,

  • svaki berač mora sa sobom obavezno poneti dokumenta za identifikaciju, očitanu ličnu kartu, pasoš ili drugi identifikacioni dokumet iz koga se može očitati matični broj.
  • Bez dokumenata neće biti dozvoljen rad na plantaži. Lica od 15 do 18 godina, ukoliko nemaju ličnu kartu, moraju poneti fotokopiju đačke knjižice, fotokopiju index-a i saglasnost roditelja za rad maloletnog deteta.
  • Deci ispod 15 godina neće biti dozvoljeno prisustvo na plantaži. Izbegla lica primiće se na rad samo uz prilaganje evidencionog broja izdat od PU.