Zaječarska inicijativa je nedavno raspisala pozive za učešće u svojim programima, među kojima je  i program „Zimanov fond za mlade“.

ZIman-ov fond za mlade”, namenjen je organizacijama mladih i za mlade. Za maksimalan iznos od 3,000 američkih dolara, mogu da konkurišu registrovana udruženja građana i da predlože ideje koje mogu da doprinesu odgovornom i aktivnom učešću mladih u demokratskom životu lokalnih zajednica. Pored opština i gradova Timočke krajine, sredstva iz “ZIman-ovog fonda za mlade” dostupna su i udruženjima iz Svrljiga, Aleksinca, Paraćina i Ćuprije.

Kroz „Ziman-ov fond za mlade“, Zaječarska inicijativa je tokom prethodnih godina podržala preko 70 projekata organizacija mladih u ukupnoj vrednosti od preko 150.000 dolara i tako im omogućila da se u svojim sredinama bave različitim temama koje su prepoznate kao značajne od strane mladih ljudi.

Kroz ovaj program, podršku mogu da dobiju oni projekti koje mladi pokreću kako bi:

  • Ukazali na postojeće probleme i negativne fenomene u vezi sa demokratskim upravljanjem i demokratskim normama u lokalnoj zajednici i predložili rešenja;
  • Uticali na transparentniji i odgovorniji rad lokalnih vlasti;
  • Promovisali vrednosti demokratskog društva, prava i slobode građana među drugim mladim ljudima.

Poseban prioritet će imati nacrti projekata koji uključuju umetnost, kreativno izražavanje i nove tehnologije, kao načine za ostvarivanje ciljeva.

Kako se prijaviti?

 Zainteresovane organizacije mogu da pronađu sve informacije o konkursu na internet stranici www.ziman.rs. Takođe, prijavljivanje se obavlja isključivo putem navedenog sajta, popunjavanjem on-line formulara.

Poslednji rok za prijave za „Zimanov fond za mlade“ je 1. februar 2022.

ZImanov program malih donacija realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom Iskorak, uz podršku National Endowment for Democracy.

Reklame