Reklame

Nadležni obaveštavaju da će doći do obustave saobraćaja na deonici Lenovac, Leskovac, zbog održavanja sportske manifestacije „Reli Trofej Kraljevica“.

Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila dana 15.08.2020. godine i dana 16.08.2020. godine u vremenu od 08,00 časova do 20,00 časova, na delu lokalnog puta, deonica od naseljenog mesta Lenovac – raskrsnica za Leskovac – pored Grliškog jezera do raskrsnice sa državnim putem Zaječar – Lenovac, radi
organizovanja sportske manifestacije pod nazivom „Reli Trofej Kraljevica – Zaječar 2020“.

U veme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim putevima i ulicama , što će biti obeleženo saobraćajnim znacima, saopštavaju nadležni.