Nadležni obaveštavaju da će doći do obustave saobraćaja na deonici Lenovac, Leskovac, zbog održavanja sportske manifestacije „Reli Trofej Kraljevica“.

Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila dana 15.08.2020. godine i dana 16.08.2020. godine u vremenu od 08,00 časova do 20,00 časova, na delu lokalnog puta, deonica od naseljenog mesta Lenovac – raskrsnica za Leskovac – pored Grliškog jezera do raskrsnice sa državnim putem Zaječar – Lenovac, radi
organizovanja sportske manifestacije pod nazivom „Reli Trofej Kraljevica – Zaječar 2020“.

U veme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim putevima i ulicama , što će biti obeleženo saobraćajnim znacima, saopštavaju nadležni.