Predstavnici opozicije grada Zaječara, kao i predstavnici meštana sela Mali Izvor, kažu da je između ostalog, sednica Skupštine Zaječara na kojoj je doneta odluka o otvaranju kamenoloma kod Malog Izvora, održana u potpuno neregularnim uslovima, te da su odluke, koje su na njoj donate – ništavne i nezakonite.

Meštanin Malog Izvora, Slobodan Petrović, istakao je danas da su razlozi za ovakav stav, to što su zgradi Gradske uprave, u Sali Skupštine i tokom sednice, bili prisutni više predstavnika neregularnog obezbeđenja.

“Obezbeđenje, i regularno i neregularno, fizički je nasrtalo na predstavnike građana i odbornike opozicije, pri čemu su nekima od njih zadali i telesne povrede”, objašnjava Petrović.

Prema njegovim rečima, zbog vanrednih okolnosti, predsednik Skupštine grada Zaječara, Stefan Zankov, nije mogao da obezbedi potrebne uslove za održavanje sednice.
“Zbog toga je više puta odlagao početak sednice. Međutim, bez obzira na nepostojanje uslova za održavanje sednice, predsednik je odlučio da po svaku cenu sednicu održi”, kaže on.

Petrović kaže da otvaranje sednice, usvajanje dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa prošle sednice, kao i glasanje u vezi sa prvih pet tačaka dnevnog reda provedeni su neregularno.
“Odbornici nisu mogli da čuju šta predsednik govori, te su članovi vladajuće koalicije, i ne znajući o čemu se radi, glasali na osnovu njegovog fizičkog znaka rukom, da i oni treba da podignu ruku”, kaže meštanin Malog Izvora.

On ističe da je mimo svake parlamentarne prakse, predsednik Skupštine, spojio raspravu po svih 28 tačaka dnevnog reda, čime je praktično onemogućio diskusiju odbornika, jer na taj način svaki odbornik je imao 10 minuta vremena za diskusiju po svim tačkama, što bi značilo samo oko 20 sekundi po tački.

“Treba naglasiti da su , osim odluke o otvaranju kamenoloma, na redu bile i druge veoma važne tačke, kao što su budžet Zaječara, promene urabističkog plana, izbor direktora Javnog preduzeća, planovi, kao i finansijski izveštaji. Po svim ovim tačkama odluke su donate bez diskusije”, upozorava Petrović.

Slobodan Petrović dodaje, da pošto je posumnjao da odbornici vladajuće koalicije, neće svi glasati za otvaranje kamenoloma, predsednik je pre tačke dnevnog reda posvećene kamenolomu, proglasio pauzu, prilikom koje su se svi odbornici vladajuće većine povukli na konsultacije.

“Pošto ni posle ove pauze nije bio siguran kako će odbornici vladajuće većine glasati, odmah sa povratka sa pauze, predsednik Skupštine je proglasio elektronski sistem za glasanje pokvarenim i predložio glasanje podizanjem ruke. Pritom odbornici opozicije su mu ukazivali da se na ekranu vidi da sistem nije pokvaren, a on je kazao da je pokvaren deo sistema vezan za brojanje glasova”, objašnjava Petrović.

Petrović tvrdi, da je prilikom stavljanja tačke o kamenolomu na glasanje, samo 21 odbornik vladajuće koalicije je podigao ruku, glasajući za kamenolom, čime faktički odluka nije doneta.

“Međutim, verovatno po prethodnom dogovoru, skuptinski službenik brojač glasova, Dalibor Đorđević, saopšti je, posle samo nekoliko sekundi, da je za otvaranje glasalo 27 odbornika. Zankov je brže-bolje to konstatovao, konstatujući i da je odluka usvojena, a pritom ne obraćajući pažnju na decidno ukazivanje od strane opozicionih odbornika i predstavnika građana, da nema dovoljno glasova za otvaranje kamenoloma. Naglašavamo da je ovakva manipulacija glasovima odbornika krivično delo”, kazao je Petrović.

Iz opozicije su još kazali, u vezi sa ovim što su saopštili, da će se obratiti nadležnim institucijama i organizacijama, kako domaćim, tako i međunarodnim.

Reklame