Poljoprivredno dobro “Zaječar” AD Zaječar nastavlja sa berbom višanja na plantaži u potesu Trnavačko brdo.

Prevoz putnika je po uobičajenom rasporedu. Berba traje do 16 časova, a povratak sa plantaže je u 17 sati.

Zbog nemogućnosti isplate na plantaži, isplata će se vršiti svakog radnog dana u krugu Poljoprivrednog dobra, Negotinski put bb. u vremenu od 13.00 do 20.00 časova, osim u četvrtak 27. juna, piše u saopštenju.