Reklame

Prijavljivanje mladih nezaposlenih za učešće u programu „Moja prva plata“ počinje sutra i traje do 31. oktobra, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Tim programom je mladima bez radnog iskustva omogućeno da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca, na taj način steknu znanja, veštine i kompetencije za rad i tako povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Planirano je uključivanje do 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva (ili sa radnim iskustvom kraćim od šest meseci stečenim na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu), a nalaze se na evidenciji nezaposlenih.

Program „Moja prva plata“ se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od devet meseci, tokom kojih NSZ mladima sa srednjim obrazovanjem isplaćuje mesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 26.000 dinara.

Pored toga, NSZ mladima uključenim u ovaj program uplaćuje i doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Prva faza u realizaciji programa „Moja prva plata“ – prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje pozicija je završena dana 23. septembra, a u okviru druge faze je prijavljivanje zainteresovanih kandidata.

U trećoj fazi programa kandidate biraju poslodavci, koji će proces selekcije moći da obavljaju od početka prijave kandidata, dok će povezivanje (konačan izbor) kandidata poslodavci iz privatnog sektora moći da obave u periodu od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora od 16. do 30. novembra.

U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata biće formirane konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima, koje će biti dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.

Četvrta faza realizacije programa se odnosi na potpisivanje trojnog ugovora između NSZ, poslodavca i izabranog kandidata, dok će sprovođenje programa početi u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

Izvor: Danas